Avisar en quechua

avisar
Verbo avisar en quechua es willay:
Tiempo pasado
 • Noqa willarqani  /  yo avisé
 • Qam willarqanki  /  tú avisaste
 • Pay willarqan  /  él, ella avisó
 • Noqanchis willarqanchis  /  nosotros avisamos (in)
 • Noqayku willarqayku  /  nosotros avisamos (ex)
 • Qamkuna willarqankichis  /  ustedes avisaron
 • Paykuna willarqanku  /  ellos, ellas avisaron
Tiempo presente
 • Noqa willani  /  yo aviso
 • Qam willanki  /  tú avisas
 • Pay willan  /  él, ella avisa
 • Noqanchis willanchis  /  nosotros avisamos (in)
 • Noqayku willayku  /  nosotros avisamos (ex)
 • Qamkuna willankichis  /  ustedes avisan
 • Paykuna willanku  /  ellos, ellas avisan
Tiempo futuro
 • Noqa willasaq  /  yo avisaré
 • Qam willanki  /  tú avisarás
 • Pay willanqa  /  él, ella avisará
 • Noqanchis willasunchis  /  nosotros avisaremos (in)
 • Noqayku willasaqku  /  nosotros avisaremos (ex)
 • Qamkuna willankichis  /  ustedes avisarán
 • Paykuna willanqaku  /  ellos, ellas avisarán
El modo obligativo en presente
Willanay kashan “tengo que avisar
Willanayki kashan “tienes que avisar
Willanan kashan “tiene que avisar
Willananchis kashan “tenemos que avisar (todos nosotros)
Willanayku kashan “tenemos que avisar (nosotros y no tú)
Willanaykichis kashan “tienen que avisar ustedes
Willananku kashan “tienen que avisar