Coser en quechua

 

Coser en quechua siray.
Tiempo pasado
Noqa sirarqani / yo cosí
Qam sirarqanki / tú cosiste
Pay sirarqan / él cosió
Noqanchis sirarqanchis / nosotros cosimos (in)
Noqayku sirarqayku / nosotros cosimos (ex)
Qamkuna sirarqankichis / ustedes cosieron
Paykuna sirarqanku / ellos ellas cosieron
Tiempo presente
Noqa sirani / yo coso
Qam siranki / tú coses
Pay siran / él cose
Noqanchis siranchis / nosotros cosimos (in)
Noqayku sirayku / nosotros cosimos (ex)
Qamkuna sirankichis / ustedes cosen
Paykuna siranku / ellos ellas cosen
Tiempo futuro
Noqa sirasaq / yo coseré
Qam siranki / tú coserás
Pay siranqa / él coserá
Noqanchis sirasunchis / nosotros coseremos (in)
Noqayku sirasaqku / nosotros coseremos (ex)
Qamkuna sirankichis / ustedes coserán
Paykuna siranqaku / ellos ellas coserán