Llenar en quechua

llenar

 

Llenar se traduce en hunt’ay  y llimp’ay
Tiempo pasado con hunt’ay
Noqa hunt’arqani  /  yo llené
Qam hunt’arqanki  /  tú llenaste
Pay hunt’arqan  /  él, ella llenó
Noqanchis hunt’arqanchis  /  nosotros llenamos (in)
Noqayku hunt’arqayku  /  nosotros llenamos (ex)
Qamkuna hunt’arqankichis  /  ustedes llenaron
Paykuna hunt’arqanku  /  ellos, ellas llenaron
Tiempo presente
Noqa hunt’ani  /  yo lleno
Qam hunt’anki  /  tú llenas
Pay hunt’an  /  él, ella llena
Noqanchis hunt’anchis  /  nosotros llenamos (in)
Noqayku hunt’ayku  /  nosotros llenamos (ex)
Qamkuna hunt’ankichis  /  ustedes llenan
Paykuna hunt’anku  /  ellos, ellas llenan
Tiempo futuro
Noqa hunt’asaq  /  yo llenaré
Qam hunt’anki  /  tú llenarás
Pay hunt’anqa  /  él, ella llenará
Noqanchis hunt’asunchis  /  nosotros llenaremos (in)
Noqayku hunt’asaqku  /  nosotros llenaremos (ex)
Qamkuna hunt’ankichis  /  ustedes llenarán
Paykuna hunt’anqaku  /  ellos, ellas llenarán
Tiempo pasado con llimp’ay
Noqa llimp’arqani  /  yo llené
Qam llimp’arqanki  /  tú llenaste
Pay llimp’arqan  /  él, ella llenó
Noqanchis llimp’arqanchis  /  nosotros llenamos (in)
Noqayku llimp’arqayku  /  nosotros llenamos (ex)
Qamkuna llimp’arqankichis  /  ustedes llenaron
Paykuna llimp’arqanku  /  ellos, ellas llenaron
Tiempo presente
Noqa llimp’ani  /  yo lleno
Qam llimp’anki  /  tú llenas
Pay llimp’an  /  él, ella llena
Noqanchis llimp’anchis  /  nosotros llenamos (in)
Noqayku llimp’ayku  /  nosotros llenamos (ex)
Qamkuna llimp’ankichis  /  ustedes llenan
Paykuna llimp’anku  /  ellos, ellas llenan
Tiempo futuro
Noqa llimp’asaq  /  yo llenaré
Qam llimp’anki  /  tú llenarás
Pay llimp’anqa  /  él, ella llenará
Noqanchis llimp’asunchis  /  nosotros llenaremos (in)
Noqayku llimp’asaqku  /  nosotros llenaremos (ex)
Qamkuna llimp’ankichis  /  ustedes llenarán
Paykuna llimp’anqaku  /  ellos, ellas llenarán